gnca-1392

  1. [ASL] Nakagawa Kanon (Touyama Nao) - Colors [MP3]

    [Album] [ASL] Nakagawa Kanon (Touyama Nao) - Colors [MP3]

    ALBUM INFORMATION Original name: Colors Artist: Nakagawa Kanon starring Touyama Nao Composers: Fukumoto Koushirou, Tanaka Shunsuke, Watanabe Shou, Natsuiro Surprise, lotta, Kawasaki Satomi, Noi Youji, Shihori Arrangers: Maeguchi Wataru, Watanabe Takuya, Sasaki Yuu, Masuda Takeshi, Ookubo Kaoru...
  2. [ASL] Nakagawa Kanon (Touyama Nao) - Colors [FLAC]

    [Album] [ASL] Nakagawa Kanon (Touyama Nao) - Colors [FLAC]

    ALBUM INFORMATION Original name: Colors Artist: Nakagawa Kanon starring Touyama Nao Composers: Fukumoto Koushirou, Tanaka Shunsuke, Watanabe Shou, Natsuiro Surprise, lotta, Kawasaki Satomi, Noi Youji, Shihori Arrangers: Maeguchi Wataru, Watanabe Takuya, Sasaki Yuu, Masuda Takeshi, Ookubo Kaoru...