gnca-1339

  1. [ASL] Nanjou Yoshino - Kataru More [MP3]

    [Album] [ASL] Nanjou Yoshino - Kataru More [MP3]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: カタルモア Artists: Nanjou Yoshino Composers: shilo, Shihori, Miwa Tomoya, Kikuta Daisuke Arrangers: Ishikawa Tomohisa, Nakanishi Ryousuke, Adoriano Spinesi, Kikuta Daisuke, Shihori Release Date: December 12, 2012 Published By: Genion Universal Entertainment...
  2. [ASL] Nanjou Yoshino - Kataru More [FLAC]

    [Album] [ASL] Nanjou Yoshino - Kataru More [FLAC]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: カタルモア Artists: Nanjou Yoshino Composers: shilo, Shihori, Miwa Tomoya, Kikuta Daisuke Arrangers: Ishikawa Tomohisa, Nakanishi Ryousuke, Adoriano Spinesi, Kikuta Daisuke, Shihori Release Date: December 12, 2012 Published By: Genion Universal Entertainment...