d-formation

  1. [ASL] Chihara Minori - D-Formation [MP3] [w Scans]

    [Album] [ASL] Chihara Minori - D-Formation [MP3] [w Scans]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: D-Formation Artists: Chihara Minori Composers: A-bee, Kikuta Daisuke, Takase Kazuya, Watanabe Kazunori, Fujisue Miki, YUMIKO, Tatsh, Shunryuu, Nakazawa Tomoyuki Arrangers: A-bee, Kikuta Daisuke, Takase Kazuya, Watanabe Kazunori, Fujisue Miki, Fujita Junpei...
  2. [ASL] Chihara Minori - D-Formation [FLAC] [w Scans]

    [Album] [ASL] Chihara Minori - D-Formation [FLAC] [w Scans]

    ALBUM INFORMATION: Original Name: D-Formation Artists: Chihara Minori Composers: A-bee, Kikuta Daisuke, Takase Kazuya, Watanabe Kazunori, Fujisue Miki, YUMIKO, Tatsh, Shunryuu, Nakazawa Tomoyuki Arrangers: A-bee, Kikuta Daisuke, Takase Kazuya, Watanabe Kazunori, Fujisue Miki, Fujita Junpei...